เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่ง  เกษแก้ว เสียงเพราะ, ผู้แต่ง
 ชื่อเรื่อง 
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ / เกษแก้ว เสียงเพราะ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Health education and health behavior
 ISBN  978-974-03-3783-6
 เลขหมู่  WA590 ก781ส 2562
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 2
 ลักษณะทางกายภาพ  281 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม
 หมายเหตุ  Partial Contents: แนวคิด หลักการ ทฤษฏี และขอบเขตทางสุขศึกษา
--รูปแบบงานสุขศึกษาในการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ –การสร้างเสริมสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ –พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองด้วยหลัก 4 Self –กลวิธีสุขภาพเชิงรุกและเทคนิคการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ – ปัจจัยทางจิตวิทยา: เจตคตื ค่านิยม สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ที่มีผลต่อพฤติกรรมสุขภาพ –บทบาทของนักสุขศึกษาในการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
 หัวเรื่อง  สุขศึกษา
 หัวเรื่อง  พฤติกรรมสุขภาพ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ก781ส 2562 ฉ.1 
  Barcode: 005379
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาว์
2. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ก781ส 2562 ฉ.2 
  Barcode: 005380
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาว์
3. หนังสือ
หนังสือ
WA590 ก781ส 2562 ฉ.3 
  Barcode: 005381
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาว์
   [แสดง 3/3 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [สุขศึกษา]
    หัวเรื่อง [พฤติกรรมสุขภาพ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: สุขศึกษาและพฤติก..
Bib 14722

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.