เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ = Psychiatric nursing / บรรณาธิการ,ยาใจ สิทธิมงคล ... [และคนอื่น ๆ]
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Psychiatric nursing
 ISBN  978-616-27-9942-6
 พิมพ์ลักษณ์  นครปฐม : ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561
 เลขเรียก  WY160 ก492 2561
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 3 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  xvii, 516 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
 หมายเหตุ  Partial Contents: บทที่ 1 สุขภาพจิต การเจ็บป่วยทางจิตและปัจจัยที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาลจิตเวช
-- บทที่ 2ทฤษฎีพื้นฐานทางการพยาบาลจิตเวช
-- บทที่ 3 การประเมินสภาพจิต
--บทที่ 4 การใช้ตนเองเพื่อการบำบัด
-- บทที่ 5สัมพันธภาพระหว่างพยาบาลและผู้ป่วยเพื่อการบำบัด
-- บทที่ 6การสื่อสารเพื่อการบำบัด
-- บทที่ 7การรักษาด้านยาทางจิตเวชและการพยาบาล
-- บทที่ 8การรักษาด้วยไฟฟ้าและการพยาบาล
-- บทที่ 9 นิเวศน์บำบัด
-- บทที่ 10พฤติกรรมบำบัด
-- บทที่ 11 จิตบำบัด -- บทที่ 12การบำบัดดูแลทางจิตเวชอย่างต่อเนื่อง -- บทที่ 13การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะบกพร่องทางสติปัญญา -- บทที่ 14การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีภาวะออทิซึมสเปคตรัม -- บทที่ 15การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นผู้มีโรคซนสมาธิสั้น
 หมายเหตุ  Partial Contents: บทที่ 16 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่ป่วยด้วยโรคพฤติกรรมเกเร
-- บทที่ 17การพยาบาลบุคคลที่มีโรคจิตเภท
-- บทที่ 18การพยาบาลบุคคลกลุ่มโรคซึมเศร้าและกลุ่มโรคอารมณ์สองขั้ว
-- บทที่ 19การพยาบาลบุคคลที่มีกลุ่มโรควิตกกังวล กลุ่มโรคย้ำคิดย้ำทำ และโรคจากเหตุสะเทือนขวัญและความเครียด
-- บทที่ 20การพยาบาลบุคคลที่มีกลุ่มโรคอาการทางกาย
-- บทที่ 21การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติของการรับประทานอาหาร
-- บทที่ 22การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติทางเพศ
-- บทที่ 23การพยาบาลบุคคลที่มีบุคลิกภาพแปรปรวน
-- บทที่ 24การพยาบาลบุคคลที่มีความผิดปกติของการรู้คิด
 หัวเรื่อง  Psychiatric Nursing
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 ผู้แต่งร่วม  ยาใจ สิทธิมงคล, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  พวงเพชร เกษรสมุทร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  นพพร ว่องสิริมาศ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  สุดารัตน์ เพียรชอบ, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. โครงการตำรา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะพยาบาลศาสตร์. ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ก492 2561 ฉ.1 
  Barcode: 005493
หนังสือทั่วไป On Shelf
2. หนังสือ
หนังสือ
WY160 ก492 2561 ฉ.2 
  Barcode: 005345
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
   [แสดง 2/2 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Psychiatric Nursing]
    หัวเรื่อง [การพยาบาลจิตเวชศาสตร์]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลจิตเวชศ..
Bib 14592

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.