เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ สำหรับแพทย์
 ISBN  974-778-899-3
 พิมพ์ลักษณ์  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จำกัด ; 2563
 เลขเรียก  WM62|bค695พ 2563
 หมายเหตุ  ภารกิจประการหนึ่งกรมสุขภาพจิต คือ การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการดำ เนินการส่งเสริม ป้องกัน บำบัด รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพจิต ให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้ช่วยบรรเทาความทุกข์ ความเจ็บป่วยทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ สำหรับแพทย์ เป็นคู่มือที่เหมาะสำหรับแพทย์ผู้ให้บริการบนพื้นฐาน จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) (COVID-19) การเพิ่มพูนความรู้ เรื่อง การดูแลทางสังคมจิตใจ จะช่วยเสริมให้แพทย์มีแนวทางที่จะบูรณาการการสื่อสารไปกับการบำบัดรักษาทั้งการเจ็บป่วยทางกายและบำบัด ป้องกัน ปัญหาทางจิต ในการบริการแบบองค์รวมกรมสุขภาพจิตหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาของคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ หากนำองค์ความรู้จากคู่มือเล่มนี้ไปบูรณาการในการดูแลทางสังคมจิตใจจะช่วยให้มีความเข้าใจผู้ป่วย สามารถสื่อสารให้ผู้ป่วยเข้าใจตนเองคลายจากความทุกข์ ความเจ็บป่วยลง
 หมายเหตุ  Contents: การดูแลทางสังคมจิตใจ
--หลักการสื่อสาร
--ทักษะที่จำ เป็นในการดูแลทางสังคมจิตใจ
--การถาม
--การเงียบ, การให้กำลังใจ, การแจ้งข้อมูลด้านลบ
 ผู้แต่งร่วม  นายแพทย์สุจริต สุวรรณชีพ, ที่ปรึกษาทางวิชาการ :
 ผู้แต่งร่วม  นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, ที่ปรึกษาทางวิชาการ
 ผู้แต่งร่วม  แพทย์หญิงดวงตา ไกรภัสสร์พงษ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  แพทย์หญิงกุสุมาวดี คำเกลี้ยง, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 เชื่อมโยง*  คู่มืการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับแพทย์ (final BY).pdf (Fulltext)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WM62|bค695พ 2563  
  Barcode: 005406
สื่อเทคโนโลยี On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือการดูแลทาง..
Bib 14498

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.