เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจ สำหรับพยาบาล
 ISBN  974-291-000-6
 พิมพ์ลักษณ์  พิมพ์ครั้งที่ 2 : มิถุนายน 2563
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : บริษัท บียอนด์ พับลิสชิ่ง จำกัด ; 2563
 หมายเหตุ  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19) โดยองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโควิด-19เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ นำมาซึ่งผลกระทบทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม อีกทั้งภาวะสุขภาพของกลุ่มคนที่มีโรคเรื้อรังตลอดจนผลกระทบเกี่ยวกับการเจ็บป่วยทางจิตใจ และปัญหาสุขภาพจิต พยาบาลมีบทบาทสำคัญ ทั้งในด้านส่งเสริมสุขภาพกาย-จิตใจ การป้องกันปัญหา การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ คู่มือการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับพยาบาลให้ความรู้และเทคนิคการปฏิบัติในการสื่อสารการดูแลทางสังคม เพื่อให้พยาบาลหรือบุคลากรสาธารณสุขได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
 ผู้แต่งร่วม  นายแพทย์สุจริต สุวรรณชีพ, ที่ปรึกษาทางวิชาการ :
 ผู้แต่งร่วม  นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, ที่ปรึกษาทางวิชาการ
 ผู้แต่งร่วม  อรวรรณ ดวงจันทร์, บรรณาธิการ, พิมพ์ครั้งที่ 1
 ผู้แต่งร่วม  โสฬวรรณ อินทสิทธิ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  สิริกุล จุลคีรี, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สำนักวิชาการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 เชื่อมโยง*  คู่มืการดูแลทางสังคมจิตใจสำหรับพยาบาล (final BY).pdf (Fulltext)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WM 62 ค695ค 2563  
  Barcode: 005405
สื่อเทคโนโลยี On Shelf
Note:อภินันทนาการ
2. หนังสือ
หนังสือ
WM 62 ค695ค 2563 ฉ.2 
  Barcode: 007512
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:บริจาค
   [แสดง 2/2 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: คู่มือการดูแลทาง..
Bib 14497

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.