เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  องอาจ นัยพัฒน์, ผู้แต่ง
 ชื่อเรื่อง 
การวิจัยสถาบัน : เครื่องมือพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ / องอาจ นัยพัฒน์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  เครื่องมือพัฒนาสถาบันสู่ความเป็นเลิศ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Institutional research : a crucial tool for achievinginstitutional excellence
 ISBN  978-616-46-8628-1
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สามลดา, 2561
 เลขหมู่  LG395.B333 อ117ก 2561
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ย, 781 หน้า : แผนภูมิ ; 26 ซม
 หมายเหตุ  Partial Contents: มโนทัศน์พื้นฐานของการวิจัยสถาบัน : ประวัติฐานคิดทฤษฎีและการปฏิบัติของการวิจัยสถาบัน ;บริบทด้านโครงสร้างของสถาบัน ; บริบทด้านทรัพยากรมนุษย์ของสถาบัน ;บริบทด้านการเมืองของสถาบัน ; บริบทด้านสัญลักษณ์ของสถาบัน
--การออกแบบการวิจัยสถาบัน : การกำหนดกรอบแนวคิด/ทฤษฎีสำหรับการวิจัยสถาบัน ; การออกแบบการวิจัยสถาบัน ;การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยสถาบัน
--วิธีการวิจัยสถาบันและกรณีตัวอย่างการออกแบบการวิจัยสถาบัน :วิธีการวิจัยสถาบันเชิงทดลองและกึ่งทดลอง ; วิธีการวิจัยสถาบันเชิงสหสัมพันธ์; วิธีการวิจัยสถาบันเชิงสำรวจ ; วิธีการวิจัยสถาบันเชิงประเมิน ;วิธีการวิจัยสถาบันเชิงคุณภาพ ; วิธีการวิจัยสถาบันเชิงผสมผสานวิธีการ
--เทคนิคการเผยแพร่และการใช้สารสนเทศจากากรวิจัยสถาบัน :การรายงานและรายงานการวิจัยสถาบันที่มีประสิทธิผล ;กรณีตัวอย่างการวิจัยสถาบันและการนำไปใช้
 หัวเรื่อง  การศึกษา--วิจัย
 หัวเรื่อง  การศึกษาขั้นอุดมศึกษา--วิจัย
 หัวเรื่อง  การพัฒนาการศึกษา
 หัวเรื่อง  educational development
 หัวเรื่อง  higher education
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
LG395.B333 อ117ก 2561 ฉ.1 
  Barcode: 005733
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การพัฒนาการศึกษา]
    หัวเรื่อง [higher education]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การวิจัยสถาบัน ..
Bib 14198

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.