เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  กนกวรรณ แสงนภาบวร
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่เน้นการพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรมต่อภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา = A STUDY OF USING GROUP COUNSELING EMPHASIZING RATION EMOTIVE BEHAVIOR MODEL ON DEPRESSION OF AIDS PATIENTS, PRANAKORN SRI AYUTTHAYA HOSPITAL
 พิมพ์ลักษณ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : กรุงเทพฯ, 2549
 เลขเรียก  วพ WM425 ก125ก 2549
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  151 หน้า
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549
 หมายเหตุ  Summary: ศึกษา เพื่อเปรียบเทียบภาวะซึมเศร้าของผู้ป่วยเอดส์ก่อนและหลังได้รับคำปรึกษาแบบกลุ่มที่เน้นการพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ป่วยเอดส์ ที่เข้าโครงการยาต้านไวรัสเอดส์ของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ รูปแบบการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่เน้นการพิจรณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม ซึ่งพัฒนาจากทฤษฏีบุคลิกภาพแบบ A-B-C ของ Ellis(1961) ผลการศึกษาพบว่าภาวะซึมเศร้าหลังให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่เน้นการพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม มีค่าต่ำกว่าก่อนให้คำปรึกษาแบบกลุ่มที่เน้นการพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
 หัวเรื่อง  ภาวะซึมเศร้า – การรักษา
 ผู้แต่งร่วม  Kanokwan Sangnapaboworn
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญพักตร์ อุทิศ, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM425 ก125ก 2549 c.1 
  Barcode: 024400
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการให้คำ..
Bib 13880

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.