เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  บาเบอร์, โธมัส เอฟ
 ชื่อเรื่อง 
การบำบัดแบบสั้นสำหรับผู้ดื่มแบบเสี่ยงและผู้ดื่มแบบอันตราย : คู่มือสำหรับสถานพยาบาลปฐมภูมิ = Brief intervention forhazardous and harmful drinking : a manual for use inprimary care 2001 / Thomas F. Babor, John C. Higgins-Biddle ;แปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดย พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, ปริทรรศศิลปกิจ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Brief intervention for hazardous and harmful drinking : a manual for use in primary care 2001
 พิมพ์ลักษณ์  [เชียงใหม่] : แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ(ผรส.), 2552
 เลขเรียก  WM274 บ293ก
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  50 หน้า : ภาพประกอบ ; 25 ซม.
 หมายเหตุ  Contents: บทนำ
-- แนวคิดและความหมาย
-- บทบาทและความรับผิดชอบของสถานพยาบาลปฐมภูมิ
-- การคัดกรองและการบำบัดแบบสั้น: การจัดการความเสี่ยงและการค้นหาผู้ป่วย
-- การให้ความรู้เกี่ยวกับการดื่มสุราในผู้ดื่มแบบเสี่ยงต่ำ ผู้ไม่ดื่ม และคนทั่วไป
-- การให้คำแนะนำอย่างง่าย (simple advice) ในผู้ดื่มความเสี่ยงระดับ 2 (Risk Zone II)
-- การให้การปรึกษาแบบสั้น (brief counseling) ในผู้ดื่มความเสี่ยงระดับ 3 (Risk Zone III)
-- การส่งต่อผู้ดื่มความเสี่ยงระดับ 4 ที่อาจมีอาการติดสุรา
-- ภาคผนวก: แผ่นพับการให้ความรู้ผู้ป่วย
-- ข้อแนะนำเพื่อการดื่มแบบมีความเสี่ยงต่ำ (low-risk drinking)
-- คู่มือดูแลตนเอง (self-help booklet) -- แหล่งข้อมูลฝึกอบรม
 หัวเรื่อง  การดื่มสุรา--การวินิจฉัย--คู่มือ
 หัวเรื่อง  การดื่มสุรา--การรักษา--คู่มือ
 หัวเรื่อง  การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์--แง่อนามัย
 หัวเรื่อง  พิษสุราเรื้อรัง--การรักษา--คู่มือ
 หัวเรื่อง  คนดื่มสุรา--การให้คำปรึกษา--คู่มือ
 หัวเรื่อง  Alcoholim
 ผู้แต่งร่วม  Babor, Thomas F
 ผู้แต่งร่วม  พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์, ผู้แปล
 ผู้แต่งร่วม  ปริทรรศ ศิลปกิจ, ผู้แปล
 ผู้แต่งร่วม  Higgins-Biddle, John C.
 ผู้แต่งร่วม  ฮิกกิ้นส์-บิดเดิล, จอห์น ซี.
 ผู้แต่งนิติบุคคล  แผนงานการพัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการบำบัดรักษาผู้มีปัญหาการบริโภคสุราแบบบูรณาการ (ผรส.)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WM274 บ293ก c.1 
  Barcode: 024422
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [บาเบอร์, โธมัส เอฟ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การบำบัดแบบสั้นส..
Bib 13860

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.