เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
เวชศาสตร์ครอบครัวบนเส้นทางนโยบายปฐมภูมิ : องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการตามหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว / บรรณาธิการ, สุพัตรา ศรีวณิชชากร, สุกัญญา หังสพฤกษ์ และประกายทิพสุศิลปรัตน์
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2560
 เลขเรียก  WB110 ว896 2560
 ลักษณะทางกายภาพ  70 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
 หมายเหตุ  Partial Contents: 1 การพัฒนานโยบายด้านปฐมภูมิที่ผ่านมาผ่านกรณีตัวอย่างอำเภอพระนครศรีอยุธยา - 2 หลักการเวชศาสตร์ครอบครัว (FM) กับนโยบายเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (DHS) และ PCC
-- 3 เหตุจูงใจการเรียนรู้ และคุณลักษณะสำคัญของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
-- 4แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกับการพัฒนาบริการปฐมภูมิและเครือข่ายสุขภาพอำเภอ (FM - PC - DHS)
--5 บทวิเคราะห์ อภิปรายรูปแบบของการสร้างดุลยภาพระหว่างการบริหารจัดการกับงานด้านบริการของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
-- 6 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายภายใต้ชื่อ PCC(Primary Care Cluster) เพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
 หัวเรื่อง  Family medicine
 หัวเรื่อง  Family Practice
 หัวเรื่อง  เวชศาสตร์ครอบครัว
 ผู้แต่งร่วม  สุพัตรา ศรีวณิชชากร, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  สุกัญญา หังสพฤกษ์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งร่วม  ประกายทิพ สุศิลปรัตน์, บรรณาธิการ
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ. สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
WB110 ว896 2560 c.1 
  Barcode: 024556
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Family medicine]
    หัวเรื่อง [Family Practice]
    หัวเรื่อง [เวชศาสตร์ครอบครัว]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: เวชศาสตร์ครอบครั..
Bib 13713

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.