เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  สุทิศษา แพงมา
 ชื่อเรื่อง 
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มต่อความสามารถในการเผชิญปัญหาของผู้เสพยาบ้าในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ ในโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี / สุทิศษา แพงมา = A Study of using group counseling of coping ability of amphetamine abusers during rehabilation, Srimahaphot hospital, prachinburi province
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  A Study of using group counseling of coping ability of amphetamine abusers during rehabilation, Srimahaphot hospital, prachinburi province
 พิมพ์ลักษณ์  2551
 เลขเรียก  วพ WM55 ส778ศ 2551
 เลขเรียก  วิทยานิพนธ์
 ลักษณะทางกายภาพ  [11], 111 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551
 หมายเหตุ  Summary: งานศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาความสามารถในการเผชิญปัญหา ของผู้เสพยาบ้าในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ก่อนและหลังการให้คำปรึกษากลุ่ม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้เสพยาบ้าในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แผนการให้คำปรึกษากลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบวัดความสามารถในการเผชิญปัญหา และแบบวัดความรู้ในการเผชิญปัญหา ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ความสามารถในการเผชิญปัญหา ของผู้เสพยาบ้าในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี หลังได้รับโปรแกรมการให้คำปรึกษากลุ่มสูงกว่าก่อนได้รับโปรแกรมอย่างมีทางสถิติที่ระดับ .05
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การรักษา
 ผู้แต่งร่วม  Sutissa Pangma
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM55 ส778ห 25541 c.1 
  Barcode: 024656
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การให้คำปรึกษาแบ..
Bib 13674

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.