เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ผู้แต่ง  บังเอิญ ทองสมนึก
 ชื่อเรื่อง 
การศึกษาการใช้โปรแกรมส่งเสริมการรับรู้ความสามารถของตนเองในการดูแลผู้ป่วยเภทที่บ้าน ต่อการแสดงออกทางอารมณ์ของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเภท เขตอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี / บังเอิญ ทองสมนึก
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Added title page title: A study of using perceived self-efficacy program at home on expressed emotion of caregivers of persons with schizophrenia, nongyaplong district, petchburi province.
 พิมพ์ลักษณ์  [กรุงเทพ] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549.
 เลขเรียก  aวพ WM420.5 บ248ก 2551
 ลักษณะทางกายภาพ  a[ก]-ฉ, 170, [1] แผ่น
 หมายเหตุ  aการศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551.
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท--การฟื้นฟูสมรรถภาพ--ไทย--เพชรบุรี
 ผู้แต่งร่วม  จินตนา ยูนิพันธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM420.5 บ248ก 2551 c.1 
  Barcode: 024610
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การศึกษาอิสระ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การศึกษาการใช้โป..
Bib 13664

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.