เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  กชพร รัตนสมพร
 ชื่อเรื่อง 
ปัจจัยทำนายอาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเภท/ กชพร รัตนสมพร =PREDICTING FACTORS OF PSYCHIATRIC SYMPTOMS IN PERSONS WITHSCHIZOPHRENIA / Kotchaporn Ratanasomporn
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  PREDICTING FACTORS OF PSYCHIATRIC SYMPTOMS IN PERSONS WITHSCHIZOPHRENIA
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะพยาบาลศาสตร์ 2556
 เลขเรียก  วพWM203 ก112ป 2556
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 117 แผ่น
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
 หมายเหตุ  Summary: การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเภทและเพื่อศึกษาอำนาจของปัจจัยทำนายอาการทางจิตของผู้ป่วยจิตเภท ได้แก่สถานภาพสมรส การใช้สารเสพติด พฤติกรรมการดูแลตนเองพฤติกรรมการใช้ยาตามเกณฑ์ พฤติกรรมการเผชิญความเครียดการสนับสนุนทางสังคม การทำหน้าที่ของครอบครัว และการแสดงออกทางอารมณ์ในครอบครัว กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยจากจิตแพทย์ว่าเป็นโรคจิตเภทซึ่งมารับการรักษาแบบผู้ป่วยในและรักษาแบบผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตที่กลับเป็นซ้ำภายใน6 เดือน จำนวน 168 คน
 หัวเรื่อง  Schizophrenics
 หัวเรื่อง  Symptoms
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท
 หัวเรื่อง  อาการ (โรค)
 ผู้แต่งร่วม  อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  รัชนีกร เกิดโชค, ที่ปรึกษาร่วม
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM203 ก112ป 2556 c.1 
  Barcode: 024705
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Schizophrenics]
    หัวเรื่อง [Symptoms]
    หัวเรื่อง [ผู้ป่วยจิตเภท]
    หัวเรื่อง [อาการ (โรค)]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ปัจจัยทำนายอาการ..
Bib 13537

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.