เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
 ผู้แต่ง  อนันท์ หารวัง
 ชื่อเรื่อง 
การใช้โปรแกรมส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่น = Implementing life skills training program for smokingprevention in adolescents / อนันท์ หารวัง
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Implementing life skills training program for smokingprevention in adolescents
 พิมพ์ลักษณ์  2554, [2011]
 เลขเรียก  สพ TP อ173ก 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ญ, 174 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช))--มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554
 หมายเหตุ  Summary: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการนำโปรแกรมส่งเสริมทักษะชีวิตซึ่งพัฒนา โดยกรมสุขภาพจิต (2542)มาใช้ในการป้องกันการสูบบุหรี่ในนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 32 คนผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนและครูผู้ช่วยศึกษาเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมส่งเสริมทัก ทักษะชีวิตพบว่า ส่วนใหญ่เนื้อหาโปรแกรม การดำเนินกิจกรรมและการนำความรู้ที่ได้จากโปรแกรมไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันการสูบบุหรี่มีความเหมาะสมโดยมีข้อเสนอแนะในการเพิ่ม สื่อต่างๆ และกิจกรรมการมีส่วนร่วม เช่นแสดงบทบาทสมมติ ให้มากขึ้นกว่าเดิม ผลการศึกษาครั้ง นี้สามารถเป็นแนวทางสำหรับพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช ครู และผู้ที่สนใจในการที่จะนำโปรแกรมส่งเสริมทักษะชีวิตนี้ไปประยุกต์ใช้เพื่อป้องกันการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นต่อไป
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยมหิดล.--คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี--วิทยานิพนธ์
 หัวเรื่อง  Teenagers--Tobacco use--Prevention
 หัวเรื่อง  Youth--Tobacco use--Prevention
 หัวเรื่อง  การสูบบุหรี่--การป้องกันและควบคุม
 หัวเรื่อง  การสูบบุหรี่--ในวัยรุ่น
 หัวเรื่อง  ทักษะชีวิต
 ผู้แต่งร่วม  ทัศนา ทวีคูณ, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งร่วม  พัชรินทร์ นินทจันทร์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 เชื่อมโยง  Abstract
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
สพ WM274 อ173ก 2554 c.1 
  Barcode: 024718
นวนิยาย/เรื่องสั้น On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [ทักษะชีวิต]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การใช้โปรแกรมส่ง..
Bib 13524

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.