เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สุรพล ศรีวิทยา
 ชื่อเรื่อง 
รายงานการศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 / โดย สุรพลศรีวิทยา, หัวหน้าคณะผู้วิจัย
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
 ISBN  978-974-77-2592-6
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2558
 เลขหมู่  JF1351 ส852ร 2558
 ลักษณะทางกายภาพ  (69), 466 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
 หมายเหตุ  เสนอ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
 หมายเหตุ  Partial Contents: บทที่ 1 บทนำ
-- บทที่ 2แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรม
-- บทที่ 3ปแนวความคิดหลักนิติธรรมและการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมในต่างประเทศและประเทศไทย
-- บทที่ 4มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550
-- บทที่ 5กรณีศึกษาคำวินิจฉัยการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรภาครัฐตามหลักนิติธรรมในต่างประเทศและประเทศไทย
-- บทที่ 6 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
 หัวเรื่อง  Public administration--Thailand
 หัวเรื่อง  Constitutions--Thailand
 หัวเรื่อง  การบริหารรัฐกิจ--ไทย
 หัวเรื่อง  รัฐธรรมนูญ--ไทย
 ผู้แต่งนิติบุคคล  สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
JF1351 ส852ร 2558 c.1 
  Barcode: 018149
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [สุรพล ศรีวิทยา]

    หัวเรื่อง [รัฐธรรมนูญ ไทย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: รายงานการศึกษาวิ..
Bib 13160

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.