เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  อัญชรส ทองเพ็ชร
 ชื่อเรื่อง 
ผลของพฤติกรรมบำบัดต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก แผนกผู้ป่วยนอก / อัญชรส ทองเพ็ชร = The effect of behavior therapy onaggressive behaviors of autistic children, out patientdepartment / Uncharose Thongpetch
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Effect of behavior therapy on aggressive behaviors ofautistic children, out patient department
 พิมพ์ลักษณ์  2554
 เลขเรียก  วพ WM350.8.A4 อ524ผ 2554
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ญ, 150 แผ่น
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
 หมายเหตุ  Subject: การวิจัยกึ่งทดลองแบบสองกลุ่มวัดสองครั้งก่อนและหลังการทดลองเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติกก่อนและหลังได้รับพฤติกรรมบำบัด 2)เปรียบเทียบพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก
 หัวเรื่อง  Autistic children
 หัวเรื่อง  Aggressiveness in children
 หัวเรื่อง  Behavior therapy
 หัวเรื่อง  เด็กออทิสติก
 หัวเรื่อง  ความก้าวร้าวในเด็ก
 หัวเรื่อง  พฤติกรรมบำบัด
 ผู้แต่งร่วม  Uncharose Thongpetch
 ผู้แต่งร่วม  จินตนา ยูนิพันธุ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM350.8.A4 อ524ผ 2554 c.1 
  Barcode: 018350
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Autistic children]
    หัวเรื่อง [Behavior therapy]
    หัวเรื่อง [เด็กออทิสติก]
    หัวเรื่อง [พฤติกรรมบำบัด]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ผลของพฤติกรรมบำบ..
Bib 12976

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.