เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่ง  Compton, William C.
 ชื่อเรื่อง 
Positive psychology : The science of happiness and flourishing / William C. Compton, Edward Hoffman
 ISBN  978-111-18-3412-8
 พิมพ์ลักษณ์  Belmont, CA : WADSWORTH CENGAGE Learning
 เลขหมู่  BF204.6 C738P 2013
 ครั้งที่พิมพ์  2nd ed
 ลักษณะทางกายภาพ  xviii, 381 p. : ill. ; 24 cm
 หมายเหตุ  Contents: An introduction to positive psychology. Welcome to positive psychology ; The dimensions of positive psychology ; The scope of positive psychology ; Basicthemes of positive psychology ; A short history of well-being in the western world ; Positive psychology today ;Summary
-- Foundations : emotion, motivation, and the nature of well-being. The basic emotions ; The components of emotion ; Moods and well-being ; Positive psychology and motivation ; Well-being and positive emotion ;Definitions of happiness and well-being ; Summary
--Subjective well-being. The mesurement of subjective well-being ; Top-down predictors of subjective well-being ;Bottom-up predictors of subjective well-being ; Cautionarytales : the down side of feeling up ; Increasing happinessand life satisfaction
-- Leisure, flow, mindfulness andpeak performance. Leisure ; Flow and optimal experience ;Mindfulness ; Savoring ; Peak performance ; Comments onflow, mindfulness, savoring, and peak performance ;Summary
-- Love and well-being. Genes, hormones, andmarriage. The varieties of love ; Finding romance and love; Relationship satisfaction : why do caring relationshipsmake us feel good? ; Relationship stability : what makesit last? ; Minding relationships ; Positive families ;What hurts relationships? ; How to nurture positiverelationships that last ; Summary
-- Positive health.Wellness ; Positive health ; Psychological factorsimportant to health ; Hardiness and mindfulness meditation; Positive aging ; Positive coping ; Summary
-- Excellence,aesthetics, creativity, and genius. The pursuit ofexcellence ; Aesthetics and the good life ; Contemplativespirituality ; Contemplative religious traditions ;Mysticism and the brain ; Psychological theories ofreligious maturity ; Summary
-- Positive institutions andcultural well-being. Employee engagement and jobsatisfaction ; Careers that use positive psychology ;Positive communities ; Cross-cultural subjective well-being ; Summary
-- A look toward the future of positivepsychology. How do we recognize a life well-lived? ;Positive psychology needs both positive and negativeemotions ; Alternative to happiness ; New research methods; Integrate positive psychology with general psychology ;The question of values ; Cross-cultural considerations ;Toward the future with optimism ; Summary.
 หัวเรื่อง  Positive psychology.
 ผู้แต่งร่วม  Hoffman, Edward, 1951-
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
BF204.6 C738P 2013 c.1 
  Barcode: 018806
หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Positive psychology.]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: Positive psychol..
Bib 12439

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.