เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ผู้แต่ง  บุญเลี้ยง ทุมทอง
 ชื่อเรื่อง 
ทฤษฎีและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ = Theories anddevelopment of instructional model / บุญเลี้ยง ทุมทอง
 ISBN  978-616-32-1391-4
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ เอส. พริ้นติ้ง ไทยแฟคตอรี่, 2556
 เลขหมู่  LB1060 บ565
 ลักษณะทางกายภาพ  [ก]-ฑ, 389 หน้า : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  ชื่อเรื่องจากปกนอก
 หมายเหตุ  Contents: บทที่ 1. การเปลี่ยนผ่านการศึกษาและทฤษฏีเกี่ยวกับการเรียนรู้
--บทที่ 2. การออกแบบและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้
--บทที่ 3. การบูรณาการการเรียนรู้
-- บทที่ 4. การจัดการเรียนรู้แบบรียนรวม
-- บทที่ 5. เทคนิคและวิธีการสอน
-- บทที่ 6. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
-- บทที่ 7. การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้
-- บทที่ 8. การประเมินผลการเรียนรู้
 หัวเรื่อง  การเรียนรู้
 หัวเรื่อง  การเรียนรู้--การจัดการ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
LB1060 บ565 2556 c.1 
  Barcode: 009514
นวนิยาย/เรื่องสั้น On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [การเรียนรู้]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ทฤษฎีและการพัฒนา..
Bib 12305

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.