เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  สันติ วุฒิรัตน์
 ชื่อเรื่อง 
100 พระสงฆ์ 100 เรื่องเล่า 100 คำสอน / สันติ วุฒิรัตน์,เขียนและวาดภาพประกอบ
 ISBN  978-616-38-7665-2
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : อมรินทร์ธรรมะ,
 เลขหมู่  BQ294.361 ส582ห 2557
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  210 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
 หมายเหตุ  Partial Contents: ครูบาพรหมา พรหมจักโก
-- ครูบาศรีวิชัย
-- ท่านพ่อเฟื่อง โชติโก
--ท่านพ่อลี ธัมมธโร
-- ท่านพุทธทาสภิกขุ
-- พระโชดก ญาณสิทธิเถระ
--พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
-- พระภิกษุเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต
--พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท)
-- พ่อท่านคล้าย จันทสุวัณโณ
--สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสโภ) -- สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสโส)-- สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส --สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส -- สมเด็จพระวันรัต (ทับพุทธสิริ) -- สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวัฑฒโน) -- สมเด็จพระสังฆราช(ชื่น สุจิตโต) -- สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสสเทโว) --สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) -- สมเณรประมัย กาฬเนตร --หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน -- หลวงปู่กงมา จิรปุญโญ -- หลวงปู่กินรีจันทิโย -- หลวงปู่ขาว อนาลโย -- หลวงปู่เขียน ฐิตสีโล -- หลวงปู่คำดีปภาโส -- หลวงปู่คำพอง ติสโส -- หลวงปู่จวน กุลเชฏโฐ -- หลวงปู่จันทร์เขมปัตโต -- หลวงปู่จันทร์ เขมิโย -- หลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป --หลวงปู่จันทร์โสม กิตติกาโร -- หลวงปู่จาม มหาปุญโญ -- หลวงปู่จูม พันธุโล-- หลวงปู่เจี๊ยะ จุนโท -- หลวงปู่ชอบ ฐานสโม -- หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ --หลวงปู่ดูลย์ อตุโล -- หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม -- หลวงปู่โต๊ะ อินทสุวัณโณ --หลวงปู่ทวด (วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี) -- หลวงปู่ทองรัตน์ กันตสีโล --หลวงปู่ทิม อิสระโก -- หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี -- หลวงปู่นิล อิสสริโก
 หมายเหตุ  Partial Contents: หลวงปู่บัว สิริปุณโณ
-- หลวงปู่บุญมา ฐิตเปโม
-- หลวงปู่บุดดา ถาวโร
--หลวงปู่ผาง จิตตคุตโต
-- หลวงปู่ผาง ปริปุณโณ
-- หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
--หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ
-- หลวงปู่เพ็ง พุทธธัมโม
-- หลวงปู่มหาทองสุกสุจิตโต
-- หลวงปู่มหาปิ่น ปัญญาพโล
-- หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต -- หลวงปู่มีญาณมุนี -- หลวงปู่วัน อุตตโม -- หลวงปู่ศรี มหาวีโร -- หลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ -- หลวงปู่ศุข เกสโร (วัดปากคลองมะขามเฒ่า) -- หลวงปู่สมชายฐิตวิริโย (วัดเขาสุกิม) -- หลวงปู่สรวง (วัดไพรวัฒนา จังหวัดศรีสะเกษ) --หลวงปู่สาม อกิญจโน -- หลวงปู่สิงห์ ขันตยาโม -- หลวงปู่สิงห์ทอง ธัมมวโร-- หลวงปู่สิม พุทธาจาโร -- หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ -- หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล-- หลวงปู่หล้า เขมปัตโต -- หลวงปู่หลุย จันทสาโร -- หลวงปู่เหรียญวรลาโภ -- หลวงปู่แหวน สุจิณโร -- หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ -- หลวงปู่อ่อนสาสุขกาโร -- หลวงปู่อุ่น กัลยาณธัมโม -- หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม --หลวงพ่อเกษม เขมโก -- หลวงพ่อคง ธัมมโชโต (วัดบางกะพ้อม) --หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ -- หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ (วัดบางคลาน) --หลวงพ่อจง พุทธสโร (วัดหน้าต่างนอก) -- หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม(วัดอัมพวัน) -- หลวงพ่อจาด คังคสโร (วัดบางกระเบา) -- หลวงพ่อชาสุภัทโท -- หลวงพ่อเดิม พุทธสโร -- หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ --หลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ -- หลวงพ่อเนียม (วัดน้อย) --หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ -- หลวงพ่อปาน โสนันโท (วัดบางนมโค) --หลวงพ่อปาน อัคคปัญโญ (วัดบางเหี้ย) -- หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ (วัดบางพระ)-- หลวงพ่อพุธ ฐานิโย -- หลวงพ่อฤาษีลิงดำ -- หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร -- หลวงพ่อสด จันทสโร (วัดปากน้ำ) -- หลวงพ่อโหน่ง อินทสุวัณโณ(วัดคลองมะดัน) -- หลวงพ่ออี๋ พุทธสโร (วัดสัตหีบ) -- หลวงพ่อโอภาสี
 หัวเรื่อง  สงฆ์--ชีวประวัติ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
BQ294.361 ส582ห 2557 2014  
  Barcode: 002027
หนังสือทั่วไป On Shelf
   [แสดง 1/1 รายการ]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: 100 พระสงฆ์ 100 ..
Bib 11882

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.