เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
(ร่าง)แผนพัฒนาการสาธารณสุขในช่วงแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.3ศ.2540 - 2544)
 เลขหมู่  แผน
 ลักษณะทางกายภาพ  1 เล่ม / อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  ส่วนที่ 1 รุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 8. - - ส่วนที่ 2 แนวคิดการจัดทำแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 8. - - ส่วนที่ 3 ภาพรวมแผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 8. - - ส่วนที่ 4 รายละเอียดแผนงาน/โครงการจำแนกตามสาขา. - - ส่วนที่ 5 แนวทางการปฏิบัติตามแ
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ร่างแผนพัฒนาการส..
Bib 7968

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.