เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
 ชื่อเรื่อง 
การพยาบาลผู้ป่วยแมเนีย (Mania) ที่เกิดกลุ่มอาการสตีเวนจอนห์สัน / เสาวภา ปานเพชร
 พิมพ์ลักษณ์  สุราษฏร์ธานี : โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ , 2541
 เลขหมู่  กศ. WM207 ส943 ก , 2541
 ครั้งที่พิมพ์  ครั้งที่ 1
 ลักษณะทางกายภาพ  65 หน้า 2 เล่ม/อภินันทนาการ
 หมายเหตุ  หลักการและเหตุผล. - - วัตถุประสงค์. - - ขั้นตอนการทำกรณีศึกษา. - - ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ. - - ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง. - - อาการแมเนีย. - - กลุ่มอาการสตีเวนจอห์นสัน. - - การแบ่งประเภทและกลไกการเกิดอาการอันไม่พึงประสงค์จากการใช้ยา. - - ผื่นแพ้ท
 หัวเรื่อง  แมเนีย-ผุ้ป่วย--การพยาบาล
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การพยาบาลผู้ป่ว..
Bib 5000

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.