เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ เพื่อการเสริมสร้างนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ : แนวคิด แนวทางและแนวปฏิบัติ / เดชรัต สุขกำเนิด , วิชัย เอกพลากร แ ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์
 ISBN  974-294-744-9
 พิมพ์ลักษณ์  นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข , 2545
 เลขหมู่  WA525 ด837ก , 2545
 ลักษณะทางกายภาพ  124 หน้า 2 เล่ม
 หมายเหตุ  ภาคที่ 1 แนวคิด. - - กระบวนทัศน์และมิติทางสุขภาพ. - - นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ. - - กระบวนการนดยบายสาธารณะ. - - การประเมินผลกระทบทางสุขภาพกับการสร้างนโยบายสาธารธ. - - ภาคที่ 2 แนวทาง. - - ความหมายและความสำคัญของการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ. - - การพัฒนาระบบ
 หัวเรื่อง  1.นโยบายสาธารณสุข - การประเมิน 2.การปฏิรูประบบสุขภาพ 3.การปฏิรูประบบบริการสาธารณสุข 4.Publie thealth Adiministration
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: การประเมินผลกระ..
Bib 3952

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.