เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ผู้แต่ง  ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
 ชื่อเรื่อง 
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์ = (Research methodology in socialsciences) / ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Research methodology in social sciences
 ISBN  978-974-97-1392-1
 พิมพ์ลักษณ์  กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2550
 เลขหมู่  H62 ณ212ร 2550
 ครั้งที่พิมพ์  พิมพ์ครั้งที่ 6
 ลักษณะทางกายภาพ  [8], 296 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม.
 หมายเหตุ  แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย
-- วัตถุประสงค์และประเภทของการวิจัย
-- กระบวนการวิจัย
-- การกำหนดปัญหาการวิจัย
-- การออกแบบการวิจัย
-- ตัวแปรและสมมติฐานในการวิจัย
-- ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง
-- การเก็บรวบรวมข้อมูล
-- การวิเคราะห์ข้อมูล
-- การตีความและการนำเสนอข้อมูล
-- การเขียนเค้าโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย
 หัวเรื่อง  Research
 หัวเรื่อง  Social sciences--Research
 หัวเรื่อง  วิจัย
 หัวเรื่อง  สังคมศาสตร์--วิจัย
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
H62 ณ212ร 2550 ฉ.1 
  Barcode: 005562
หนังสือทั่วไป ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
  จอง
2. หนังสือ
หนังสือ
H62 ณ212ร 2550 ฉ.2 
  Barcode: 005281
หนังสือทั่วไป On Shelf
Note:สถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
   [แสดง 2/2 รายการ]

รายการใกล้เคียง
    ผู้แต่ง [ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์]

    หัวเรื่อง [Research]
    หัวเรื่อง [วิจัย]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: ระเบียบวิธีวิจัย..
Bib 14525

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.