เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
Psychoeducational Assessment and Report Writing / Stefan C. Dombrowski
 ISBN  9781493919116(eBook)
 พิมพ์ลักษณ์  New York : Springer, 2015
 ลักษณะทางกายภาพ  online resource (xix,353p.):
 หมายเหตุ  Contents: Part I Overview of the Psychoeducational Assessment
 หมายเหตุ  d Report Writing Process 1 Purpose of Psychoeducational Assessment and Report Writing 2 The Psychoeducational Assessment Process 3 Interviewing and Gathering Data 4 Observing the Child 5 General Guidelines on Report Writing
--Part II Section-by-Section Report Writing Guidance 6 Identifying Information and Reason for Referral 7 Assessment Methods and Background Information 8 Assessment Results 9 Conceptualization and Classification 10 Summary and Recommendations
--Part III Guidance Regarding Assessment and Classifi cation of IDEA
 หมายเหตุ  tegories Including Sample Reports 11 Learning Disabilities 12 Autism 13 Emotional Disturbance 14 Intellectual Disabilities 15 Other Health Impaired 16 Miscellaneous IDEA Categories and Section 504
--Part IV Oral Reporting and Miscellaneous Topics
 หมายเหตุ  Psychoeducational Assessment and Report Writing 17 Culturally and Linguistically Diverse Learners 18 Oral Reporting 19 Special Issues in Psychoeducational Assessment
 หมายเหตุ  d Report Writing
 หมายเหตุ  Summary: Chapter 1
 หมายเหตุ  rpose of Psychoeducational
 หมายเหตุ  sessment and Report Writing
 หมายเหตุ  Review: 1 Defi nition and Purpose of Psychoeducational Assessment
 หมายเหตุ  is important to defi ne psychoeduational assessment and distinguish it from
 หมายเหตุ  ychological assessment. The term psychoeducational assessment may be defi ned
 หมายเหตุ  a type of assessment that is used to understand an individual’s cognitive, academic,
 หมายเหตุ  cial, emotional, behavioral, communicative, and adaptive functioning
 หมายเหตุ  thin an educational setting. Psychoeducational assessment may extend downward
 หมายเหตุ  the preschool age time period or upward to the college and adult time period. The
 หมายเหตุ  jority of psychoeducational assessments are conducted on the kindergarten to
 หมายเหตุ  ade 12 populations. Psychoeducational assessment addresses whether the child is
 หมายเหตุ  igible for services and what those services might look like in a school setting.
 หมายเหตุ  places primary emphasis upon impairment that occurs in the educational setting
 หมายเหตุ  ther than in environments outside of the educational context that is customary in
 หมายเหตุ  inical classifi cation. Psychoeducational assessment frequently involves an evaluation
 หมายเหตุ  a child’s learning and academic needs. However, it can also include the
 หมายเหตุ  aluation of intellectual, behavioral, social, emotional, communication, and adaptive
 หมายเหตุ  eas if those areas are suspected to adversely impact educational functioning.
 หมายเหตุ  a result, individuals conducting psychoeducational evaluations must have a thorough
 หมายเหตุ  derstanding of what may be considered clinical conditions. This includes
 หมายเหตุ  t is not limited to autism spectrum disorders, schizophrenia, Attention-Defi cit/
 หมายเหตุ  peractivity Disorder (ADHD), disorders of mood (e.g., anxiety, depression,
 หมายเหตุ  polar), disorders of conduct, and medical conditions that may come to bear on
 หมายเหตุ  ucational functioning. Keep in mind, however, that IDEA, not DSM, drives classifi
 หมายเหตุ  tion decisions in U.S. schools so respective state special education classifi cation
 หมายเหตุ  tegories should be referenced.
 หมายเหตุ  ychoeducational assessment is distinguished from psychological assessment
 หมายเหตุ  its narrower scope and focus on an individual’s (i.e., children’s) functioning in
 หมายเหตุ  educational setting. Psychological assessment is broader and may address questions
 หมายเหตุ  custody in divorce proceedings, fi tness to stand trial, qualifi cation for social
 หัวเรื่อง  Social status
 ผู้แต่งนิติบุคคล  SpringerLink(Online service)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Social status]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: Psychoeducationa..
Bib 14468

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.