เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
Handbook of Sociological Theory [electronic resource] / edited by Jonathan H. Turner
 ISBN  978-038-73-6274-8
 เลขหมู่  HM401-1281
 ลักษณะทางกายภาพ  XIII, 745 p. online resource
 หมายเหตุ  Contents: Sociological Theory Today
-- Sociological Theory Today
--Theoretical Methodologies and Strategies
-- What MakesSciences Scientific
-- FormalTheory
-- Computational Approaches to SociologicalTheorizing
-- The Critical Dimension in SociologicalTheory
-- Metatheorizing in Sociology: The BasicParameters and the Potential Contributions ofPostmodernism
-- The Cultural Turn in SociologicalTheorizing
-- The Strong Program in Cultural Theory:Elements of a Structural Hermeneutics
-- Postmodern SocialTheory -- Culture and Identity -- Alley Art: Can We...See... at Last, the End of Ontology? -- TheorizingInteraction Process -- Traditional Symbolic Interactionism,Role Theory, and Structural Symbolic Interactionism: TheRoad to Identity Theory -- Role Theory -- The Emotional/Relational World: Shame and the Social Bond -- ActionTheory -- Accounts of Conduct in Interaction: Interruption,Overlap, and Turn-Taking -- Inequality, Status, and theConstruction of Status Beliefs -- Theorizing from theSystemic and Macrolevel -- Macrostructural Theory -- TheReturn of Grand Theory -- Systems Theory -- New Directionsin Evolutionary Theorizing -- Sociobiological Theorizing:Evolutionary Sociology -- Evolutionary Theorizing --Theorizing on Power, Conflict, and Charge -- SociologicalMarxism -- Weberian Theory Today: The Public Face --Conflict Theory and Interaction Rituals: TheMicrofoundations of Conflict Theory -- The EnduringVitality of the Resource Mobilization Theory of SocialMovements -- Historical Analysis of Political Processes --World-Systems Theorizing -- Theoretical Understandings ofGender: A Third of a Century of Feminist Thought inSociology -- Theorizing from Assumptions of Rationality --Social Rationality versus Rational Egoism -- ComparisonTheory -- Exchange and Power: Issues of Structure andAgency
 หมายเหตุ  Summary: Sociology is experiencing what can only be described ashyperdifferentiation of theories - there are now manyapproaches competing for attention in the intellectualarena . From this perspective, we should see a weeding outof theories to a small number, but this is not likely tooccur because each of the many theoretical perspectiveshas a resource base of adherents. As a result, theories insociology do not compete head on with each other as muchas they coexist. This seminal reference work was broughttogether with an eye to capturing the diversity oftheoretical activity in sociology - specifically theforefront of theory. Contributors describe what theythemselves are doing right now rather than what othershave done in the past. The goal of this volume is to allowprominent theorists working in a variety of traditions -who wouldn^'t usually come together - to review their work.The chapters in this volume represent a mix of theoreticalorientations and strategies, but these these theories arediverse and represent the prominent theoreticaldiscussions in sociology today. Some areas included are:Section I: Theoretical Methodologies and StrategiesSection II: The Cultural Turn in Sociological TheorizingSection III: Theorizing Interaction Processes Section IV:Theorizing from the Systemic and Macrolevel Section V: NewDirections in Evolutionary Theorizing Section VI:Theorizing on Power, Conflict, and Change SectionVII:Theorizing from Assumptions of Rationality This handbookwill be of interest to those wanting a broad spectrum andoverview of late 20th - early 21st century sociologicaltheory
 หัวเรื่อง  Social sciences
 หัวเรื่อง  Political science
 หัวเรื่อง  Sociology
 หัวเรื่อง  Social Sciences
 หัวเรื่อง  Sociology, general
 หัวเรื่อง  Political Science
 ผู้แต่งร่วม  Turner, Jonathan H. editor
 ผู้แต่งนิติบุคคล  SpringerLink (Online service)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Social sciences]
    หัวเรื่อง [Sociology]
    หัวเรื่อง [Social Sciences]
    หัวเรื่อง [Sociology, general]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: Handbook of Soci..
Bib 14450

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.