เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม
  กลับหน้าหลัก

Marc Display : E-mail record : QR code ปิดหน้าต่าง
E-books : เกี่ยวกับ Collections
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
Handbook of LGBT Elders [electronic resource] : AnInterdisciplinary Approach to Principles, Practices, andPolicies / edited by Debra A. Harley, Pamela B. Teaster
 ชื่อวารสาร  Springer eBooks
 ISBN  978-331-90-3623-6
 เลขเรียก  WT25.H236 2016
 เลขหมู่  HV40-69.2
 ครั้งที่พิมพ์  1st ed. 2016
 ลักษณะทางกายภาพ  XVIII, 691 p. 22 illus. online resource
 หมายเหตุ  Contents: Foreword
-- I. Foundations of Aging and Sexual Identities
-- Theories, Constructs and Applications in Working withLGBT Elders in Human Services
-- Sexual Minority Statusand Aging
-- Late Adulthood Development
-- DeconstructingHomophobia, Heterosexism, Sexism and Ageism.- TheIntersection of Identities: Race, Age, Sexuality andCare Network
-- II. Multicultural, International andSelect Populations of LGBT Elders.- African American andBlack LGBT Elders
-- American Indian LGBT Elders
-- Asianand Pacific Island LGBT Elders
-- European LGBT Elders
--Hispanic/Latino LGBT Elders -- Elder LGBT Veterans -- LGBT[Ex]-Offender Populations -- Immigrant LGBT Elders --Transgender Elders -- Bisexuality: An Invisible CommunityAmong LGBT Elders -- III. Mistreatment and Victimizationof Older LGBT -- Aging and Mistreatment: An Overview --Mistreatment and Victimization of LGBT Elders -- ElderBullies and Impact on LGBT Elders -- IV. Health Care andMental Health.- Impact of Health Care Reform on LGBTElders -- Healthcare Practices with LGBT Elders -- LGBTElders in Nursing Homes, Long-Term Care Facilitiesand Residential Communities -- End-of-life Issues for LGBTElders -- Mental Health Counseling of LGBT Elders --Substance Abuse Intervention with LGBT Elders -- V. Policy,Legal and Ethical Issues.- Implications of the SupremeCourt Ruling on Same-Sex Marriage -- Ethical Standards andPractices In Service Delivery -- VI. Family and Community.- LGBT Elders in Rural Settings -- Law Enforcement andPublic Safety of LGBT Elders -- The Role of Clergy inAddressing the Needs of LGBT Elders -- LGBT Issues in theWorkplace: The Intersection of Ageism and Sexual Identity-- Recreation and Leisure -- VII. Counseling and HumanServices Delivery.- Counseling LGBT Elders -- Advocacy andCommunity Needs Assessment -- Disabilities Among LGBTElders -- Trends, Future Directions and Implications forPolicy, Practice and Research on LGBT Elders
 หมายเหตุ  Summary: This groundbreaking resource presents a wealth of findingsand perspectives previously unseen in the LGBT literature.Its focus on psychological, sociopolitical, and caredelivery issues affecting LGBT elders reveals both thenuanced interplay between diverse sources of identity andmultiple sources of stigma and discrimination. Specificchapters highlight challenges and resiliencies impactingsubpopulations (e.g., racial groups, veterans, immigrants),examine employment and advocacy issues, discuss later-lifeconcerns in context, and offer guidelines for relevant,ethical practice. Contributors represent a wide range offields from psychiatry and gerontology to public healthand public policy, reflecting the scope and needs of thisdiverse and complex population. Among the topics in theHandbook: Family relationships of older LGBT adults. Theintersection of identities: race, age, sexuality, and carenetwork. Bisexuality: an invisible community among LGBTelders. Implications of the Supreme Court ruling on same-sex marriage. No money, no work, and you^'re old.Disabilities among LGBT elders: responses of medicine,public health, rehabilitation, and social work. Handbookof LGBT Elders is an essential reference for mental healthprofessionals, psychologists, and social workers who workwith the LGBT community and the elderly, as well asresearchers interested in the LGBT community and aging
 หัวเรื่อง  Social sciences
 หัวเรื่อง  Public health
 หัวเรื่อง  Social policy
 หัวเรื่อง  Social work
 หัวเรื่อง  Psychotherapy
 หัวเรื่อง  Counseling
 หัวเรื่อง  Social Sciences
 หัวเรื่อง  Social Work
 หัวเรื่อง  Public Health
 หัวเรื่อง  Psychotherapy and Counseling
 หัวเรื่อง  Social Policy
 ผู้แต่งร่วม  Harley, Debra A. editor
 ผู้แต่งร่วม  Teaster, Pamela B. editor
 ผู้แต่งนิติบุคคล  SpringerLink (Online service)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
5655
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการ
รายการใกล้เคียง
    หัวเรื่อง [Social sciences]
    หัวเรื่อง [Public health]
    หัวเรื่อง [Social policy]
    หัวเรื่อง [Social work]
    หัวเรื่อง [Psychotherapy]
    หัวเรื่อง [Counseling]
    หัวเรื่อง [Social Sciences]
    หัวเรื่อง [Social Work]
    หัวเรื่อง [Public Health]
    หัวเรื่อง [Psychotherapy and Counseling]
    หัวเรื่อง [Social Policy]

BibComment


ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์

คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
  คอมเมนท์: Handbook of LGBT..
Bib 14442

 
 
 

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.