ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 52 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การพูด
ผลการค้นหา เลขเรียก
หลักการพูด / ลักษณา สตะเวทิน
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
หลักการพูดขั้นพื้นฐาน : สังเขปสาระสำคัญ / สวนิต ยมาภัย
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
หลักการสอนการพูด / ผดุง อารยะวิญญู
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ออทิสซึม : การสอนพูดและการรักษาบำบัดแบบสหสาขาวิทยาการ
   เบญจมาศ พระธานี kku-m
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WS350.8.P4
บ784อ 2554 
เคล็ดลับวิธีพูดสะกดใจคน
   อู๋ เถียนหนี
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PN4129.T5
อ867ค 2552 
เดี่ยวไมโครโฟน / อุดม แต้พานิช
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เตรียมให้พร้อมเพื่อพูดให้เป็น
   แจ๊กลีน ดันเคล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เทคนิค การนำเสนอเรื่องด้วยวาจา / เรียบเรียงโดย ประวีณ ณ นคร
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เทคนิคการนำเสนอเรื่องด้วยวาจา
   ประวีณ ณ นคร / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
 
เทคนิคการนำเสนอให้โดนใจ
   บิ๊ก อาย
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5718.22
บ319ท
2556 
เพิ่มความกล้า แล้วพูดให้เป็น / ดอน แอสเล็ทท์
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
แนวทางตัวอย่างการพูดในโอกาสต่างๆ ภาค 1
   สุเมธ แสงนิ่มนวล / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 12/52 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.