ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 55 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง การพูด
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพูดเพื่อธุรกิจ / อรวรรณ ปิลันธ์โอวาท
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ความผิดปกติทางการพูด / รจนา ทรรทรานนท์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
คู่มือจับโกหก / เดวิด เจ. ไลเบอร์แมน ; แปลโดยสหรัฐ วิบูลย์ภั..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
พูดอย่างไรให้คนศรัทธาและร่วมมือ / เดอะมอลล์
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
มีเพียงภาษาเป็นอาวุธ / สุลักษณ์ ศิวรักษ์
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
วิธีสร้างความเชื้อมั่นในตนเองและจูงใจคนโดยการพูดในที่ชุมนุม ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เตรียมให้พร้อมเพื่อพูดให้เป็น = Bffective spezking / แจ๊กลีน..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
คู่มือเอาชนะเวที พูดให้เป็น พูดให้เก่ง ในชั่วข้ามคืน = The O..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ปอกเปลือกวงการปาก / จตุพล ชมภูนิช
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ปาก เป็น เอก / สุขุม นวลสกุล
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พูดให้ได้ดังใจคิด / ยูยีน แอลิก
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
วาทวิทยา / สมจิต ชิวปรีชา
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
วาทวิทยา : กลยุทธ์การพูดอย่างมีประสิทธิผล ในทุกโอกาส / พชร บ..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
วิธีพูด วิธีคิด เพื่อชีวิตที่ดีกว่า / แสวง อุดมศรี
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
หลักการพูด / ลักษณา สตะเวทิน
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
หลักการพูดขั้นพื้นฐาน : สังเขปสาระสำคัญ / สวนิต ยมาภัย
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
หลักการสอนการพูด / ผดุง อารยะวิญญู
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เดี่ยวไมโครโฟน / อุดม แต้พานิช
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เทคนิค การนำเสนอเรื่องด้วยวาจา / เรียบเรียงโดย ประวีณ ณ นคร
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
เพิ่มความกล้า แล้วพูดให้เป็น / ดอน แอสเล็ทท์
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 20/55 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.