ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 69 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ อ่าน
ผลการค้นหา เลขเรียก
เก่งอังกฤษ 4 ทักษะ : อ่าน เขียน พูด แปล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1131
ก749 2556 
เขียนไทย อ่านไทย และราชาศัพท์
   ชิต ภิบาลแทน / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เทคนิคอ่านภาษาอังกฤษ = X - treme speed reading
   อเบลลา, เจมส์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1121
อ246ทT
2557 
เปลวไฟเลื่อมลายนาค : รวมบทอ่านคัดสรรประวัติศาสตร์เอเชียตะวัน..
   บุษกร กาญจนจารี / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
เรียนลัด พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษ
   พีเอ็นเอ็น กรุ๊ป / 2553
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PE1130 พ791ร 2553 
เสียดาย-- ถ้าผู้ใหญ่ไม่ได้อ่าน :ตอบคำถามของเด็กวัยรุ่น
   คนเดินทาง.
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
Q4190.ค33 [25..] 
เสียดาย...คนตายไม่ได้อ่าน / ดังตฤณ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
แค่อ่านก็ยิ้มแล้ว
   ก้อง เกียรติวิชญ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F636
ก344ค 2555 
แนวทางการจัดบริการแบบ \"Friend Corner\" ในสถานประกอบการศึกษา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 [4]   [แสดง 9/69 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.