ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 123 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ หนังสือ
ผลการค้นหา เลขเรียก
ฉันอ่าน ฉันจึงเป็น = I read, therefore I am
   สิริญา ใจบุญ / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Z1003
ส731ฉ
2557 
ชื่อหนังสือเมื่อรักทำนายไม่ได้ : the prophet/ Caneus
   Caneus
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ดีดีซี 23 : การแบ่งหมู่หนังสือและแผนการแบ่งหมู่ระบบทศนิยมดิว..
   พวา พันธุ์เมฆา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
Z696.D56.T5
พ476ด 2559 
ตัวหนังสือคุยกัน / ประภาส ชลศรานนท์
   ประภาส ชลศรานนท์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ตารางเลขผู้แต่งหนังสือภาษาไทยสำเร็จรูป = Thai Author Table /..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ตำนานการ์ตูน : LEGEND OF CARTOONS AND COMICS
   จุลศักดิ์ อมรเวช / 2544
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PN6790.T5 จ671ต 2544 
ทำงานอย่างไรให้ก้าวหน้า
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
HF5549 ก768ท 2551 
บันทึกประเทศไทยปี 2554
    / 2554
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
PN4781 บ268 2554 
ประชาธิปไตยกับการตั้งรังเกียจทางสังคม
   คณิต ณ นคร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
KPT4829
ค129ป
2556 
ประทีปแต่งกายศึกษา : พระบรมราโชวาทและพระราชด้านการศึกษา / คณ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ปั้นสมองของชาติ : ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา
   เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
LA1221
ก768ป 2543 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับกองทัพไทยในโครงการอันเนื่องมาจา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
พฤติกรรมรักร่วมเพศและสุขภาพจิต
   สมภพ เรืองตระกูล
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM611
ส271พ 2550 
ภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์นิตยสารต่างประเทศ=ENGLISH BY NEWSPA..
   กุณฑีรา กวักเพฑูรย์ คุโนลด์ / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
มติคณะรัฐมนตรี(หนังสือเรียน) ประจำปี 2540 / เลขาธิการคณะรัฐม..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
มีเหตุผลที่พระเจ้ายังให้เราหายใจ = Until I say good-bye : my..
   สเปนเซอร์-เวนเดล, ซูซาน
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WE550
ส223ม 2558 
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณและการปฏิบัติงานสำน..
   พัฒนาศึกษา
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
JF401 พ534ร 253- 
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ..
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
DS578.32.S57
ร451 2547 
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจำสัปดาห์ = Weeklyepidemio..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WC16
ร726 2560 
ลักษณะการนำเสนอข่าวการฆ่าตัวตายของหนังสือพิพม์ประเภทประชาชนน..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 [7]   [แสดง 20/123 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.