ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 908 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ ผู้ป่วย
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทพฤติกรรมแยกตัวเอง : กรณีศึกษา / ปพิชญา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทเด็ก / รุจิราภรณ์ เชี่ยวชาญ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชจากโรคลมชักที่มีพฤติกรรมรุนแรง : Nursi..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่มีพฤติกรรมรุนแรง : Nursing i..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชฉุกเฉินที่แผนกผู้ป่วยนอก / เรณู นุ้ยภั..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่ติดสารระเหย / สุรางค์ บุญญาภาส
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว / จารี ทิพย์พินิจ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว / มะลิ สกุลถาวร
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย / สุภาวดี สมุทร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมหวาดระแวงและติดเชื้อเอช ไ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้า / ผกามาศ ถาวรวงต์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้า / วรรณภา แห้วดี
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้า : กรณีศึกษา / เกตุสุดา ชินวัตร
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้ากรณีศึกษา / ช้องมาศ เผื่อคง
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติชนิดหลงผิด / ขัตติยา เทือใหม่
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในการปรับตัว / อรษา ฉวาง
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว / มะลิวัลย์ ศรีชัย
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมฆ่าตัวตายจากการเสพยาบ้า / เพ็ญน..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมถอยหนี / ภัทรพร พันธ์มณี
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมหวาดระแวงและแยกตัวเอง / ภาวินี ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [46]   [แสดง 20/908 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.