ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 902 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ ผู้ป่วย
ผลการค้นหา เลขเรียก
รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาผู้ป่วยที่มาด้วยอาการปวดศรีษะที..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความแตกต่างของพฤติกรรมในผ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัยเรื่อง บริการของแผนกผู้ป่วยในโรงพยาบาลจิตเวชนค..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ทำให้ผู้ป่วยจิตเภทกลับมารักษาซ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการมารับการรักษาด..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการวิจัยเรื่อง ผลของการบำบัดแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาคว..
    / 2004
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินระบบการให้บริการของภาคเอกชนในก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการศึกษา เรื่อง การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยโรคจิตแบบค..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการศึกษา เรื่อง ผลของการใช้กลุ่มบำบัดโดยอังกะลุงที่มีต..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพข..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานผลการวิจัย เรื่อง ผลของการใช้กลุ่มบำบัดแบบประคับประคอง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานผลการวิจัย เรื่อง ลักษณะของผู้ป่วยประเภท ของฟรีจังหวัด..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานผลการวิจัยโครงการสำรวจการกระจายผู้ดื่มแอลกอฮอล์จากผู้ป..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานวิจัย เรื่อง การขัดเกลาทางสังคมในครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานวิจัย เรื่อง การใช้รูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพตามสภาพปัญหา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพร้อมของครอบครัวในการ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานวิจัยเรื่อง การติเชื้อเอดส์ในผู้ป่วยจิตเวช ของโรงพยาบา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
รายงานวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองผู้ป่วยจิตเวชใ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีผลต่อการกลับมารักษาซ้ำในผู้..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีผลต่อการกลับมารักษาซ้ำในผู้..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [46]   [แสดง 20/902 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.