ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 908 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ ผู้ป่วย
ผลการค้นหา เลขเรียก
caes study (กรณีศึกษา) ผู้ป่วย schizophrenia (Aggressive) / ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Case Study กรณีศึกษา การพยาบาลผู้ป่วยแยกตัวเอง (Withdrawal) ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กรณีการศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภทที่มีอาการเศร้า / นงนุช..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กรณีศีกษา : การพยาบาลผู้ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าวที่เสี่ยงต่อการฆ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้า / ทิพศมับ ทายะรังษี
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยซึมเศร้าที่มีความคิดฆ่าตัวตาย (ฉ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าวที่เสี่ยงต่อการฆ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ทฤษฏีการพยาบาลของโอเร็มในการพยาบาลผู..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กรณีศึกษา ผู้ป่วยจิตเภท ชนิด แยกตัวเอง / กฤษณา ปลื้มสติ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กรณีศึกษาการพยาบาลผู้ป่วยวิตกกังวล / สมิตรา ศรสุวรรณ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเวช / นวิยา ภิรมย์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การช่วยเหลือด้านจิตใจผู้ป่วยโรคเอดส์และญาติในภาวะใกล้ตาย / ธ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดำเนินโครงกรของโรคจิตจากเมทแอมเฟตามีนในผู้ป่วยที่เสพเรื้อ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดำเนินโรคของโรคจืชิตเภทจากแอมเฟตามีนในผู้ป่วยที่เสพเรื้อร..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยบาลสวนสราญรมย์ปีงบประมาณ ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านของโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ปีงบประมา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน กรณีศึกษาผู้ป่วยจิตเภทของศูนย์ดูแลผู้ป..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การดูแลเพื่อบรรเทาอาการ วิถีแห่งการคลายทุกข์ / เต็มศักดิ์ พึ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การนำระบบการจัดการผู้ป่วยรายกรณีมาประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ป่ว..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบริการสุขภาพจิตชุมชน : การติดตามเยี่ยมผู้ป่วยจิตเวชและครอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [46]   [แสดง 20/908 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.