ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 464 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ บำบัด
ผลการค้นหา เลขเรียก
กระบวนการกลุ่มและกลุ่มบำบัดสำหรับพยาบาล / รัชนีบุล เศรษฎภูมิ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กระบวนการที่นำไปสู่การเสพติดยาบ้าของวัยรุ่นหฃญิงที่เข้ารับกา..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กลยุทธ์คลายเครียด / ชะอรสิน สุงศรีวงศ์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กลุ่มครอบครัวบำบัดแนวแซทเทียร์
   สดใส คุ้มทรัพย์อนันต์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM430.5.F2
ส161ก 2561 
กลุ่มครอบครัวศึกษา ชุดเทคโนโลยีการนิเทศบริการจิตสังคมบำบัดสำ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กลุ่มจิตบำบัด : สำหรับคนไข้ใน = Inpatient : group psychother..
   ปราโมทย์ เชาวศิลป์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM430 ป451ก 2542 
กลุ่มจิตบำบัดสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ = Group psychotherapyfor..
   ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WM430
ภ376ก 25571 
กลุ่มบำบัดความคิดบนพื้นฐานของการเจริญสติสำหรับผู้ที่มีภาวะวิ..
   ชนานันท์ รังสินารา
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM171
ช149ก 2554 
กลุ่มบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วย..
   ศุภารมย์ แตงเจริญ
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext E-connect [http://lib18.kku.ac.th/kku/]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM203
ศ737ก 2552 
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต = Physical therapy in critical..
   วีระพงษ์ ชิดนอก
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB460
ว828ก 2561 
กายภาพบำบัดในผู้สูงอายุ
   ไพลวรรณ สัทธานนท์, ผู้แต่ง
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WT166
พ993ก
2561 
การจัดการความรู้ เรื่อง สมาธิบำบัด
    / 2551
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM 425.5 ก495ก 2551 
การทำกลุ่มจิตบำบัด สำหรับบุคลากรทางสุขภาพ / ภัทราภรณ์ ทุ่งปั..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การทำกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองทางจิตใจและอารมณ์ในบิดามารด..
   ยุพิน แก้วนา / 2547
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WS342 ย421ก 2547 
การนวดเพื่อการบำบัดเบื้องต้น = Basic massage therapy/ พินัยล..
   พินัยลัค ตันติลีปิกร, ปรียาภรณ์ สองศร. / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB537 พ634ก 2556 
การบำบัดการรู้คิดและปรับพฤติกรรมเพื่อลดอาการของโรควิตกกังวลใ..
   ศิริกาญจน์ โภคะสวัสดิ์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM172
ศ447ก 2555 
การบำบัดการสร้างเสริมแรงจูงใจและการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติ..
   พิมล สกลอินทร์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM274 พ724ก 2557 
การบำบัดคู่สมรสตามแนวคิดซาเทียร์ในผู้ป่วยโรคติดสุรา โรงพยาบา..
   ทัศนีย์ จันทร์สด
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM274 ท364บ 2556 
การบำบัดด้วยการยอมรับและมุ่งมั่นในผู้ป่วยจิตเภทที่มีความเสี่..
   สุนันทา คำชมภู
   หนังสือ ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM203 ส816ร 2557 
การบำบัดด้วยโปรแกรมจิตบำบัดสัมพันธภาพระหว่างบุคคลในผู้ป่วยโร..
   วราภรณ์ รัตนวิศิษฐ์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพWM203.5 ว321ด 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [24]   [แสดง 20/464 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.