ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 464 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ บำบัด
ผลการค้นหา เลขเรียก
กรณีศึกษา การทำจิตบำบัดรายบุคคล และครอบครัวบำบัด / พรทิพย์ ธ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กลุ่มจิตบำบัดสำหรับคนไข้ใน / ปราโมทย์ เชาว์ศิลป์ และรณชัย คง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กลุ่มจิตบำบัดสำหรับคนไข้ใน / ไอซ์วิน ดี ยาลอม
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กายภาพบำบัด = Physical therapy / สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กายภาพบำบัดในโรคสมองพิการในเด็ก / สุภวรรณ กิจจาวิจิตร
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การติดต่อสื่อสารเพื่อการบำบัด สำหรับพยาบาลจิตเวช / มลิวัลย์ ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การทำจิตบำบัดครอบครัว = Family Therapy / ธีระ ประพฤติกิจ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การนวดเท้ากายภาพบำบัดมหัศจรรย์ / กูชมัน เลคเจอร์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบำบัดรักษาทันตกรรมฉุกเฉินในผู้ป่วยจิตเวชที่รักษาในโรงพยาบ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบำบัดโรคด้วยพลังคริสตัล / ริซ่า รีจีส
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประเมินดครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (ยาบ้า)ในชุมชนคลอง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม = Group courseling / ชูชาติ สม..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การป้องกันและรักษาโรคด้วยพลังจิต กับ สมองคอมพิวเตอร์ / ชินโอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การฝึกทักษะการคลายเครียด สำหรับผู้ป่วยโรคประสาท / อัชรา ฦาชา
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตที่มีสาเหตุจากแอมเฟตามีน(ยาบ้า) / ปราโ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การรักษาผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมทางเพศด้วยจิตบำบัดรายบุคคล / สมช..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การศึกษาการจัดกบุ่มบำบัดทางสังคมด้วยดนตรีกับผู้ป่วยจิตเภท ณ ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาด้วยยาในผู้ป่วยจิตเภทโดยใช้ก..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การใช้กลุ่มกระตุ้นความสนใจในการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การใช้จิตบำบัดกลุ่มในการส่งเสริมความหวังของผู้ติดเชื้อเอชไอว..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [24]   [แสดง 20/464 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.