ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 501 รายการ
 ค้นหา คำสำคัญ บำบัด
ผลการค้นหา เลขเรียก
100 คำถามเจาะลึกเพื่อสุขภาพ
   อู๋, ทอม
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WB935 อ867ห 2553 
50 สูตรสมุนไพรเด็ด : เคล็ดไม่ลับรักษาโรคได้ด้วยตัวเอง
   ชีวอโรคยา.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)

QV767
ช579ห 
Basic skills in CBT
   ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร / 2565
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
F636.4 ณ329บ 
กรณีศึกษา การทำจิตบำบัดรายบุคคล และครอบครัวบำบัด / พรทิพย์ ธ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กลุ่มจิตบำบัดสำหรับคนไข้ใน / ปราโมทย์ เชาว์ศิลป์ และรณชัย คง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กลุ่มจิตบำบัดสำหรับคนไข้ใน / ไอซ์วิน ดี ยาลอม
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กายภาพบำบัด = Physical therapy / สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
กายภาพบำบัดในโรคสมองพิการในเด็ก / สุภวรรณ กิจจาวิจิตร
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การติดต่อสื่อสารเพื่อการบำบัด สำหรับพยาบาลจิตเวช / มลิวัลย์ ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การทำจิตบำบัดครอบครัว = Family Therapy / ธีระ ประพฤติกิจ
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การนวดเท้ากายภาพบำบัดมหัศจรรย์ / กูชมัน เลคเจอร์
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบำบัดคู่สมรสในผู้ป่วยโรคติดสุราที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจ..
   อดิศักดิ์ ชัยศิริ
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Connect to online resource [http://lib18.kku.ac.th/kku/sea..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM430.5.M3
อ129ก 2555 
การบำบัดตามแนวคิดการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมในสตรีที่ถู..
   จริยา อติชาติธำรง
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Connect to online resource [http://lib18.kku.ac.th/kku/sea..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพHV
จ167 
การบำบัดรักษาทันตกรรมฉุกเฉินในผู้ป่วยจิตเวชที่รักษาในโรงพยาบ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การบำบัดโรคด้วยพลังคริสตัล / ริซ่า รีจีส
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การประเมินดครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด (ยาบ้า)ในชุมชนคลอง..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม = Group courseling / ชูชาติ สม..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การป้องกันและรักษาโรคด้วยพลังจิต กับ สมองคอมพิวเตอร์ / ชินโอ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การฝึกทักษะการคลายเครียด สำหรับผู้ป่วยโรคประสาท / อัชรา ฦาชา
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตที่มีสาเหตุจากแอมเฟตามีน(ยาบ้า) / ปราโ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [26]   [แสดง 20/501 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.