ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง เริงจิตร ตุ้ยดง

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  เริงจิตร ตุ้ยดง
 ชื่อเรื่อง 
ความคาดหวังต่อการดูแลสุขภาพจิตของผู้มารับบริการที่กลุ่มงานจิตเวชโรงพยาบาลแพร่ = Expectations on mentalhealth care among clients in Psychiatric Unit at PhraeHospital / เริงจิตร ตุ้ยดง
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Expectations on mental health care among clients inPsychiatric Unit at Phrae Hospital
 พิมพ์ลักษณ์  2546
 เลขเรียก  วพ WM35 ร782ค 2546
 ลักษณะทางกายภาพ  52 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--วิทยานิพนธ์
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. --คณะพยาบาลศาสตร์--วิทยานิพนธ์
 หัวเรื่อง  โรงพยาบาลแพร่. --กลุ่มงานจิตเวช
 หัวเรื่อง  สุขภาพจิต, การบริการ
 หัวเรื่อง  การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
 ผู้แต่งร่วม  ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM35 ร782ค 2546 c.1 
  Barcode: 024512
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13749

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.