ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สุมาลี บุญประสพ

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  สุมาลี บุญประสพ
 ชื่อเรื่อง 
พฤติกรรมทางสังคมของผู้ที่เป็นโรคจิตจากแอมเฟตามีนตามการรับรู้ของผู้ดูแล= Social behavior of persons withAmphetamine induced psychotic disorders as perceived bycaregivers / สุมาลี บุญประสพ
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Social behavior of persons with Amphetamine inducedpsychotic disorders as perceived by caregivers
 พิมพ์ลักษณ์  2546
 เลขเรียก  วพWM270 ส842พ 2546
 ลักษณะทางกายภาพ  53 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--วิทยานิพนธ์
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. --คณะพยาบาลศาสตร์--วิทยานิพนธ์
 หัวเรื่อง  พฤติกรรมทางสังคม
 หัวเรื่อง  โรคจิตจากยา
 หัวเรื่อง  การติดสารเสพติด
 หัวเรื่อง  แอมฟีตะมีน--ผลที่ไม่พึงประสงค์
 ผู้แต่งร่วม  หรรษา เศรษฐบุปผา, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพWM270 ส842พ 2546 c.1 
  Barcode: 024516
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13745

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.