ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง พรรณี จันทร์อินทร์, 2506-

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  พรรณี จันทร์อินทร์, 2506-
 ชื่อเรื่อง 
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคสมองเสื่อมที่มารับบริการที่โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ = Healthpromoting behaviors among caregivers of dementia elderlyreceiving services from Suanprung Psychiatric HospitalChiang Mai Province / พรรณี จันทร์อินทร์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Health promoting behaviors among caregivers of dementiaelderly receiving services from Suanprung PsychiatricHospital Chiang Mai Province
 พิมพ์ลักษณ์  2547
 เลขเรียก  วพ WT150 พ272พ 2547
 ลักษณะทางกายภาพ  72 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--วิทยานิพนธ์
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.--คณะพยาบาลศาสตร์--วิทยานิพนธ์
 หัวเรื่อง  โรงพยาบาลสวนปรุง
 หัวเรื่อง  การส่งเสริมสุขภาพ
 หัวเรื่อง  ผู้สูงอายุ--การดูแล
 หัวเรื่อง  ภาวะสมองเสื่อม
 หัวเรื่อง  สมองเสื่อม--ในวัยชรา
 ผู้แต่งร่วม  หรรษา เศรษฐบุปผา, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WT150 พ272พ 2547 c.1 
  Barcode: 024520
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13740

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.