ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง บุษกร สมบูรณ์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  บุษกร สมบูรณ์
 ชื่อเรื่อง 
การปฏิบัติการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลสวนปรุง = Nursing Activities Regarding Patient’s Rights Among Professional Nurses in Suan Prung Psychiatric Hospital / บุษกร สมบูรณ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  bNursing Activities Regarding Patient’s Rights Among Professional Nurses in Suan Prung Psychiatric Hospital
 พิมพ์ลักษณ์  2548
 เลขเรียก  วพ WY 160 บ672ก 2548
 ลักษณะทางกายภาพ  95 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม.
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช))--มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่--วิทยานิพนธ์
 หัวเรื่อง  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. --คณะพยาบาลศาสตร์--วิทยานิพนธ์
 หัวเรื่อง  จิตเภท
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วย, การดูแล
 ผู้แต่งร่วม  ดาราวรรณ ต๊ะปินตา, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะพยาบาลศาสตร์
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WY 160 บ672ก 2548 c.1 
  Barcode: 024494
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13758

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.