ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Sex role.

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ชื่อเรื่อง 
Handbook of the sociology of gender [electronic resource]/ [edited by] Janet Saltzman Chafetz.
 ISBN  038-732-460-7
 ISBN  978-038-73-2460-9
 ISBN  978-038-73-2460-7
 พิมพ์ลักษณ์  New York : Springer, ©2006.
 เลขหมู่  HQ1075 .H36 2006eb
 ลักษณะทางกายภาพ  1 online resource (xiii, 630 pages) : illustrations.
 หมายเหตุ  Contents: The varieties of gender theory in sociology / JanetSaltzman Chafetz
-- A feminist epistemology / Joey Spragueand Diane Kobrynowicz
-- Similarity and difference : thesociology of gender distinctions / Cynthia Fuchs Epstein
-- Comparative gender stratification / Joan Huber
-- Thirdworld women and global restructuring / Jean L. Pyle
--Gender and migration / Pierrette Hondagneu-Sotelo andCynthia Cranford
-- The feminization of poverty : past andfuture / Sara S. McLanahan and Erin L. Kelly
-- Gendermovements / Cynthia Fabrizio Pelak, Verta Taylor and NancyWhittier
-- Gender and organizations / Joan Acker
-- Thestudy of gender in culture : feminist studies/culturalstudies / Becca Cragin and Wendy Simonds
-- Gendersocialization / Jean Stockard -- Gender and social roles /Helena Znaniecka Lopata -- Gender and interaction /Cecilia L. Ridgeway and Lynn Smith-Lovin -- Gender,violence, and harassment / Mary R. Jackman -- Gender andpaid work in industrial nations / Dana Dunn and SherylSkaggs -- Sex, race, and ethnic inequality in UnitedStates workplaces / Barbara F. Reskin and Irene Padavic --Gender and unpaid work / Beth Anne Shelton -- Gender andfamily relations / Denise D. Bielby with the assistance ofCarmen Ochoa -- Gender and education in global perspective/ Caroline Hodges Persell [and others] -- Gender,hierarchy, and science / Mary Frank Fox -- Gender andhealth status / Jennie Jacobs Kronenfeld -- Health care asa gendered system / Mary K. Zimmerman and Shirley A. Hill-- Gender and politics / Elizabeth M. Esterchild -- Gender,crime, and criminal justice / Sally S. Simpson and DeniseC. Herz -- Gender and the military / Mady Wechsler Segal -- Gender and sport / Mikaela J. Dufur -- Gender andreligion / Adair T. Lummis.
 หมายเหตุ  Summary: Presents discussions and bibliographies on the array ofsubspecialities that comprise the sociology of gender.This book utilizes cross-national and historical materialin addition to data on the contemporary United States. Italso explores within-gender differences along racial/ethnic, social class, sexual preference, and age cohortdimensions.
 หัวเรื่อง  Sex role.
 หัวเรื่อง  Sociology.
 ผู้แต่งร่วม  Chafetz, Janet Saltzman.
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 14449

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2024. All Rights Reserved.