ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 62 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Research
ผลการค้นหา เลขเรียก
Data analysis and presentation skills : an introduction for ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Gender, Sexuality and Reproductive Health in Thailand / Gray..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Medical statistics : A commonsense approach / Michale J Camp..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Parapsychology : Research on Exceptional Experiences / Edite..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Designing clinical research
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA950
D457 2013 
Essays in medical society / Renee C. Fox
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Evaluation / Jackie Green and Jane South
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
Evaluatior\'s Handbook / Joan L. Herman, Lynn Lyons Morris. ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
fundamentals of clinical etrials / Lawrence M Friedman , Cur..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
How to assess program implementation/ Jean A. King , Lynn Ly..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
How to communicate evaluation findings / Lynn Lyons Morris, ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
How to use quailtative methods in evaluation / Michael Quinn..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Introduction to research methods in psychology / Dennis Howitt
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Learning to use statistcal tests in psychology / Greene , Ju..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Preventing family violence/Kevin Browne and Martin Herbert
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Qualitative research in health care / edited by Immy holloway
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
Schizophrenia research / editors, Carol A Tamminga, S. Charl..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Doing practice-based research in therapy : a reflexiveapproa..
   Bager-Charleson, Sofie
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM420.B144 2014 
Chulalongkorn Medical Journal
    / 2020
   วารสาร ที่ วารสาร(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Chulalongkorn MedicalJournal [http://clmjournal.org/index.php]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
Serials 
Methods in behavioral research / Paul C. Cozby
   Cozby, Paul C. / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 [4]   [แสดง 20/62 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.