ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 111 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Psychiatry
ผลการค้นหา เลขเรียก
Community child and adolescent psychiatry a manual of clinic..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
The community mental health system : a navigational guidefor..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM30
C734c 2007 
Complementary and altermative medicine and psychiatry/edited..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Comprehansive textbook of psychiatry volume 2 / Kaplan, Haro..
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WM100 C737 1995 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Counseling across cultures / Paul B. Pedersen
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Development and regeneration of the nervous system
   Nona, S. ,...[ed.al],Edited / 1992
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WL348 D246 1992 
Digging Up the Boun... Volume 6 : Psychiatry / Nikos M. Lina..
   Linardakis, Nikos M. / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM100 L735D 1998 
Essential child psychiatry / Peter Hoare
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Essentials of child psychiatry / H.M. Connell
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Essentials of clinical psychiatry
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM100
E78 1999 
Examination nots in Psychiatry A Postgradutae Text / Peter b..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Forensic psychology
   Fulero, Solomon M.
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W740
F962F 2009 
Forensic psychology and law
   Roesch, Ronald, 1947-
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
W740
R718F 2010 
Handbook of prescriptive treatments for children and adolesc..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
How to practice evidence-based psychiatry : basicprinciples ..
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM140
H847 2010 
International Encyclopedi of Psychiatry, Psychology, Psychoa..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Interviewing in action : relationship, process, and change /..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Introduction to Clinical Psychiatry / G. David Elkin
    / 2004
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM105 E42I 1999 
Journal of the American Acacemy of Child & Adolescent Psychi..
    / 2564
   วารสารฉบับปัจจุบัน,วารสาร ที่ วารสาร(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 4 ไอเทม)
Serials 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 [6]   [แสดง 20/111 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.