ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 81 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Nursing
ผลการค้นหา เลขเรียก
Basic psychiatric concepts in Nursing / Joan Kyes
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Human sexuality / Rosemarie Mihelich Hogan
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
The nurse and the mental patient : a study in interpersonal ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ประสิทธิผลของการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการลดปัญหาการด..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Archives of psychiatric nursing
    / 2563
   วารสาร ที่ วารสาร(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 6 ไอเทม)
Serials 
Basic psychiatric concepts in Nursing / Joan Kyes
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Clinecal nursing skills : nursing process model, basic to ad..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Developing a Philosophy of Nursing / edited by June F. Kikue..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Handbook of psychiatric nursin/Gail Wisearz stuart
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Home health nursing care plans / Marie S. Jaffe, Linda Skidm..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Homemaker/home health aide / Helen Huber, Audree Spatz
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Luckmann and Sorensen\'s medical - surgieal nursing : a psyc..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Manual of psychiatric nursing care / Judith M. Shultz and Sh..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Nurse Notes Psychiatric - Mental health / Sally L. Lagerquist
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Psychology and nursing children / Jo Douglas
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Psychosocial care of the physically ill : What every nurse s..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Sexual health : a nurse\'s guide / Carole S. Zawid
    / 2004
   หนังสือ ที่ นวนิยาย/เรื่องสั้น(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 2 ไอเทม)
WY87 Z395S, 1994 
Sexuality, human needs and nursing practice / Janic S Weinbery
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
The american handbook of psychiatric nursing / editor Lego S..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
The nursing process in psychiatry / Martin F. Ward
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 [5]   [แสดง 20/81 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.