ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
คำต่อไปนี้เป็น Stopword ซึ่งจะไม่นำมาสืบค้น and รายละเอียดเพิ่มเติม..
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Nursing Diagnosis Problems Exercises.

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
ภาพปก
 ผู้แต่ง  Jakopac, Kim A.
 ชื่อเรื่อง 
Psychiatric mental health case studies and care plans / Kim A. Jakopac, Sudha C. Patel.
 ISBN  9780763760380(pbk.)
 ISBN  0763760382(pbk.)
 พิมพ์ลักษณ์  Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers, c2009.
 เลขหมู่  WM18.2 J25P 2009
 ลักษณะทางกายภาพ  v, 320 p. : ill. ; 28 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)
 หมายเหตุ  Library has compact disc : Nu
 หมายเหตุ  Contents: Case studies
-- Psychiatric concept diagrams
-- Mooddisorders, medical disorders, and substance abuse