ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 59 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง Medicine
ผลการค้นหา เลขเรียก
An Introduction to health planning in developing countries /..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Data analysis and presentation skills : an introduction for ..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Medical statistics : A commonsense approach / Michale J Camp..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Review for National Board Comprehensive / Lazo , John S
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Clinecal nursing skills : nursing process model, basic to ad..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Complementary and altermative medicine and psychiatry/edited..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Designing clinical research
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WA950
D457 2013 
Disaster response: principles of preparation and coordinatio..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Disease control priorities in cdeveloping countires / editor..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Dorland\'s illstrated medical chictionary / William Alexande..
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Essays in medical society / Renee C. Fox
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Health psycholigy / Howard S. Friendman
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Textbook of family medicine / editor by John W. Saultz
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Textbook of Medicine / Paul B. Beeson and Walsh McDermott
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Voluntecvs in Research and Testing / Close Bryony Edited
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Volunteevs in Research and testing / Close,Bryony,edited
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
Education and Training in Health information in Europe
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
W26.55.I4
H434 1995 
Chulalongkorn Medical Journal
    / 2020
   วารสาร ที่ วารสาร(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Chulalongkorn MedicalJournal [http://clmjournal.org/index.php]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 7 ไอเทม)
Serials 
Public mental health marketing, developing a consumer attitu..
    / 1993
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WA 31.P977 1993 
Health psychology in action
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไปภาษาอังกฤษ(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM105
H434 2012 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 [3]   [แสดง 20/59 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2022. All Rights Reserved.