ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง 1.health 2.pantry, Sheila, edited

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ชื่อเรื่อง 
Occupational Health / edited by Sheila Pantry
 พิมพ์ลักษณ์  London : Chapman & Hall, 1995
 เลขหมู่  W21 O15, 1995
 ลักษณะทางกายภาพ  290p 1เล่ม
 หมายเหตุ  Worldwide view of occupational health.- - health concepts.- - insurance and liability.- - rehabilitation for work.- - diseases of occupations.- - toxicology in the workplace.- - ergonomics in the workplace.- - occupational hygiene.- - first aid and parame
 หัวเรื่อง  1.health 2.pantry, Sheila, edited
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีไอเทมให้บริการBib 926

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.