ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สโรชา บางแสง
ผลการค้นหา เลขเรียก
การบำบัดแบบคู่สมรสในผู้ป่วยเสพติดสุราที่รับรักษาในโรงพยาบาลจ..
   สโรชา บางแสง / 2553
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM274 ส357ก 2553 
รายงานการวิจัย กลุ่มบำบัดโดยการแก้ปัญหาในผู้ป่วยที่มีภาวะซึม..
   สุวดี ศรีวิเศษ / 2556
   หนังสือ ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วจ WM430 ส875ก 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.