ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 2 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, อาจารย์ที่ปรึกษา
ผลการค้นหา เลขเรียก
การเสริมสร้างแรงจูงใจในการส่งเสริมการออกกำลังกายในผู้ป่วยโรค..
   รัศมี หลงหลัก
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

   Fulltext Connect to online resource [http://lib18.kku.ac.th/kku/sea..]
    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WM460.5.M6
ร388ก 2552 
ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
   รุ่งนภา อุดานนท์
   วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา ที่ วิจัย(ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
วพ WM105
ร623ผ 2557 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 2/2 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.