ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง รุ่งนภา อุดานนท์

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  รุ่งนภา อุดานนท์
 ชื่อเรื่อง 
ผลของโปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาต่อผู้ป่วยโรคซึมเศร้า / รุ่งนภา อุดานนท์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  The effects of psycho-education among patients with depression.
 พิมพ์ลักษณ์    [ขอนแก่น] : การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
 เลขเรียก  วพ WM105 ร623ผ 2557
 ลักษณะทางกายภาพ    128, [1] แผ่น : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ    การศึกษาอิสระ (พย.ม.)--สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557.
 หัวเรื่อง  การศึกษาอิสระ
 หัวเรื่อง  โรคซึมเศร้า
 ผู้แต่งร่วม  สมพร รุ่งเรืองกลกิจ, อาจารย์ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. คณะพยาบาลศาสตร์. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วิจัย/วิทยานิพนธ์/กรณีศึกษา
วพ WM105 ร623ผ 2557 c.1 
  Barcode: 024608
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 13657

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.