ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต : DMH Library

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูลชั้นสูง
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 1 รายการ
 ค้นหา ชื่อผู้แต่ง Ratchanee Uthaiphan

แสดงผลการสืบค้นที่พบ 1 รายการ

Marc Display
 ผู้แต่ง  รัชนี อุทัยพันธ์
 ชื่อเรื่อง 
ผลของการสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแบบกลุ่มต่อความร่วมมือในการรักษาด้วยยาของผู้ป่วยจิตเภทในชุมชน / รัชนี อุทัยพันธ์
 ชื่อเรื่องที่แตกต่าง  Effect of group motivational interviewing on medicationcompliance of
 พิมพ์ลักษณ์  2555
 เลขเรียก  วพ WM90 ร333ผ 2555
 ลักษณะทางกายภาพ  ก-ฌ, 133 แผ่น : ภาพประกอบ
 หมายเหตุ  พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
 หมายเหตุ  วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
 หัวเรื่อง  Schizophrenia
 หัวเรื่อง  Schizophrenics
 หัวเรื่อง  Chemotherapy
 หัวเรื่อง  Motivational interviewing
 หัวเรื่อง  จิตเภท
 หัวเรื่อง  ผู้ป่วยจิตเภท
 หัวเรื่อง  การรักษาด้วยยา
 หัวเรื่อง  การสัมภาษณ์เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจ
 ผู้แต่งร่วม  Ratchanee Uthaiphan
 ผู้แต่งร่วม  เพ็ญนภา แดงด้อมยุทธ์, ที่ปรึกษา
 ผู้แต่งนิติบุคคล  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
 เชื่อมโยง  วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (Full Text)
รายการนี้ยังไม่มีแท็ก
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน ::
  ล็อกอิน
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ
1. หนังสือ
หนังสือ
วพ WM90 ร333ผ 2555 c.1 
  Barcode: 018425
วิจัย On Shelf
Note:อภินันทนาการ
   [แสดง 1/1 รายการ]
Bib 12864

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2023. All Rights Reserved.